Rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata

Rekonstrukciji objekata pristupa se prilikom renoviranja i dogradnje postojećih stambenih ili poslovnih građevina kada se planiranim radovima mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina građena. Prilikom rekonstrukcije i dogradnje, prije početka radova potrebno je izraditi projekt od strane ovlaštene osobe i ishodovati  dozvolu sukladno Zakonu o gradnji. Rekonstrukcija objekta podrazumijeva istodobnu koordinaciju različitih grupa radova. Radovi su međusobno ovisni i zahtijevaju sveobuhvatno i kvalitetno planiranje kako bi se dobio željeni rezultat koji odgovara današnjim standardima i uvjetima stanovanja.