Sanacija starih kamenih kuća

Sanacija starih kamenih kuća zahtjevan je i opsežan građevinski zahvat prilikom kojeg je potrebno prije svega posvetiti pažnju na konstruktivnu sanaciju kao i hidroizolaciju objekta. Time se ne smije narušiti izgled objekta. Objekt koji ostaje sačuvan je svojevrsni pečat svog vremena i kao takvoga ga treba obnoviti.

Zbog raznih vanjskih utjecaja kroz niz desetljeća konstrukcija objekta može izgubiti svoju stabilnost. Nedostatak veziva u zidu, nedostatak veziva u fugama i pojava pukotina na nosivim zidovima su znak da je potrebno izvršiiti sanaciju. Sanacija konstrukcije se naziva konstruktivna sanacija i način sanacije ovisi o stupnju devastiranosti i stanju objekta. 

U vrijeme građenja starih kamenih kuća tehnika, materijal i tehnologija rada nisu bili razvijeni kao danas kad se sa suvremenim materijalima mogu sanirati konstruktivni i izolacijski nedostaci stare gradnje da se ne naruši ljepota kamenih kuća.