Kompletna adaptacija stambenih i poslovnih objekata

Adaptacija objekta podrazumijeva radove renoviranja postojećih stambenih ili poslovnih objekata kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građena već se zahvatom adaptacije prostor prilagođava današnjim standardima, željama investitora, ali i podiže vrijednost same nekretnine. Svaki objekt koji je u funkciji dugi niz godina i/ili ne zadovoljava rasporedom ili namjenom prostorija zahtjeva kompletnu adaptaciju koja podrazumijeva istodobno izvođenje više različitih, međusobno ovisnih, grupa radova:

- radovi rušenja

- demontažni radovi

- zidarski radovi

- armirano betonski radovi

- elektroinstalaterski radovi

- vodoinstalaterski  radovi

- radovi grijanja i hlađenja

- gipskartonski radovi

- keramičarski radovi

- kamenarski radovi

- parketarski radovi

- stolarski radovi

- radovi pvc i alu stolarije

- soboslikarski i ličilački radovi 

Adaptacija stana proces je koji uključuje građevinsko-obrtničke radove i instalaterske radove te zahtjeva detaljno planiranje svih dijelova procesa te detaljno definiranje svih želja i potreba budućih korisnika stana. Planiranje adaptacije i renovacije stambenog prostora generalno je velik novčani izdatak zbog čega je jako važno dobro razmisliti i definirati svoje potrebe i želje prije samog početka radova. Ukoliko adaptaciji pristupate bez projekta adaptacije biti će potreban znatno veći osobni angažman.

Prije početka bilo kojeg projekta pa tako i onih najmanjih treba točno izmjeriti sve prostorije i nacrtati postojeće stanje zajedno s vratima i prozorima, raspored namještaja, položaj utičnica, rasvjetnih tijela, razvodnih ormarića, razmještaj u kupaonici s položajem slavina i ventila. Nakon detaljnih mjera stana, treba vidjeti u kakvom je stanju stan da li su zidovi ispucali, da li ima vlage, u kakvom su stanju električni kablovi, da li su začepljene kanalizacijske cijevi, da li je nosiva konstrukcija u dobrom stanju ako su drvene grede u pitanju, ako je stan u potkrovlju da li krov propušta vodu, definirati uzroke i prijedloge sanacije.

Nakon pregleda stana i popisa sanacijskih radova, ako ih ima, razmislite o budućem rasporedu stana koji će odgovarati vašim potrebama. Potrebno je izmjeriti sve komade namještaja koje mislite zadržati i one koje tek namjeravate kupiti i rasporediti ih u prostor. Obratite pozornost da li je položaj utičnica i rasvjetnih tijela dobar da zadovoljava novo nastalu situaciju, također obratite pozornost koje sve radove je potrebno napraviti u kupaonici da bi dobili željeni raspored, koje zidove želite srušiti, a koje tek sagraditi, kako prilagoditi vodovodnu i odvodnu instalaciju. Obratite pozornost da li su prostorije dovoljno velike ili male za novi raspored i da li imaju dovoljno svjetla. Tek sad možete napraviti popis radova koji su nužni, a koji se mogu i ne moraju izvoditi. Nakon što ste napravili popis radova, uzmite kataloge proizvođača opreme i namještaja koje želite ugraditi kao npr. utičnice, prekidači, slavine, rasvjetna tijela, školjka, umivaonici, sudoperi, kuhinja...Izmjerite sve komade namještaja koje posjedujete ili namjeravate kupiti te ih nacrtajte tako da ih postavite u prostoriiji gdje želite. Ako pravovremeno razmislite o namjeni prostorija i njihovih dijelova, brže ćete doći i do konačnih rješenja za postavljanje rasvjete, položaj instalacija i sl.

Ugradnja opreme i završni radovi na podovima i zidovima obično se izvode pri kraju adaptacije, no narudžbe za isporuku te opreme i materijala moraju se obaviti mnogo ranije kako ne bi došlo do nepredviđenog kašnjenja i pomicanja pojedinih radova. U svakom slučaju, rokovi isporuke pojedinih uređaja i materijala su vrlo važni, pa vam savjetujemo da i o njima vodite temeljite bilješke, uz napomenu da se rokovi radova lako mogu produžiti ukoliko na vrijeme ne dođe oprema.

Za svaku prostoriju sastavite detaljan popis svih potrebnih predmeta i radova. Usporedite vaš popis potrebnih radova sa dobivenim ponudbenim troškovnicima koje ste prikupili od raznih izvođača radova. Nepotpuni troškovnici kriju mnoge zamke i na kraju vam bitno poskupljuju cijenu adaptacije stana.